ดอกเอ็นมิลล์ 4 ฟัน

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(19)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (19)
   • ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบต์ จีเอส มิลล์ (19)
    • ดอกเอ็นมิลล์ 4 ฟัน (19)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  19 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)-
NA9384_0100 679.00 1 MM 2.5 MM 38 MM 3 MM
L9384_1.0MM GS-MILL FOUR FLUTES  (inStock)
 • L9384_1.0MM GS-MILL FOUR FLUTES
 • NA9384_0100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 679.00
  700.00
  3.0%
  PCS

  NA9384_0100X4 679.00 1X4 MM 2.5 MM 40 MM 4 MM
  L9384_1.0X4MM GS-MILL FOUR FLUTES  (outOfStock)
  NA9384_0200 679.00 2 MM 5 MM 38 MM 3 MM
  L9384_2.0MM GS-MILL FOUR FLUTES  (lowStock)
 • L9384_2.0MM GS-MILL FOUR FLUTES
 • NA9384_0200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 679.00
  700.00
  3.0%
  PCS

  NA9384_0200X4 679.00 2X4 MM 5 MM 40 MM 4 MM
  L9384_2.0X4MM GS-MILL FOUR FLUTES  (inStock)
 • L9384_2.0X4MM GS-MILL FOUR FLUTES
 • NA9384_0200X4
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 679.00
  700.00
  3.0%
  PCS

  NA9384_0300 698.40 3 MM 7.5 MM 38 MM 3 MM
  L9384_3.0MM GS-MILL FOUR FLUTES  (lowStock)
 • L9384_3.0MM GS-MILL FOUR FLUTES
 • NA9384_0300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 698.40
  720.00
  3.0%
  PCS

  NA9384_0300X6 698.40 3X6 MM 7.5 MM 45 MM 6 MM
  L9384_3.0X6MM GS-MILL FOUR FLUTES  (inStock)
 • L9384_3.0X6MM GS-MILL FOUR FLUTES
 • NA9384_0300X6
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 698.40
  720.00
  3.0%
  PCS

  NA9384_0400 717.80 4 MM 11 MM 45 MM 4 MM
  L9384_4.0MM GS-MILL FOUR FLUTES  (outOfStock)
  NA9384_0400X6 717.80 4X6 MM 11 MM 45 MM 6 MM
  L9384_4.0X6MM GS-MILL FOUR FLUTES  (outOfStock)
  NA9384_0500 766.30 5 MM 13 MM 50 MM 6 MM
  L9384_5.0MM GS-MILL FOUR FLUTES  (outOfStock)
  NA9384_0600 824.50 6 MM 13 MM 50 MM 6 MM
  L9384_6.0MM GS-MILL FOUR FLUTES  (outOfStock)
  NA9384_0800 1,164.00 8 MM 19 MM 60 MM 8 MM
  L9384_8.0MM GS-MILL FOUR FLUTES  (outOfStock)
  NA9384_1000 1,600.50 10 MM 22 MM 70 MM 10 MM
  L9384_10.0MM GS-MILL FOUR FLUTES  (outOfStock)
  NA9384_1200 1,940.00 12 MM 26 MM 75 MM 12 MM
  L9384_12.0MM GS-MILL FOUR FLUTES  (lowStock)
 • L9384_12.0MM GS-MILL FOUR FLUTES
 • NA9384_1200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,940.00
  2,000.00
  3.0%
  PCS

  NA9384_1300 3,860.60 13 MM 26 MM 75 MM 12 MM
  L9384_13.0MM GS-MILL FOUR FLUTES  (lowStock)
 • L9384_13.0MM GS-MILL FOUR FLUTES
 • NA9384_1300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,860.60
  3,980.00
  3.0%
  PCS

  NA9384_1400 4,297.10 14 MM 26 MM 90 MM 16 MM
  L9384_14.0MM GS-MILL FOUR FLUTES  (lowStock)
 • L9384_14.0MM GS-MILL FOUR FLUTES
 • NA9384_1400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,297.10
  4,430.00
  3.0%
  PCS

  NA9384_1500 5,441.70 15 MM 26 MM 90 MM 16 MM
  L9384_15.0MM GS-MILL FOUR FLUTES  (outOfStock)
  NA9384_1600 6,469.90 16 MM 32 MM 90 MM 16 MM
  L9384_16.0MM GS-MILL FOUR FLUTES  (outOfStock)
  NA9384_1800 8,623.30 18 MM 32 MM 100 MM 20 MM
  L9384_18.0MM GS-MILL FOUR FLUTES  (lowStock)
 • L9384_18.0MM GS-MILL FOUR FLUTES
 • NA9384_1800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 8,623.30
  8,890.00
  3.0%
  PCS

  NA9384_2000 9,467.20 20 MM 38 MM 100 MM 20 MM
  L9384_20.0MM GS-MILL FOUR FLUTES  (lowStock)
 • L9384_20.0MM GS-MILL FOUR FLUTES
 • NA9384_2000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 9,467.20
  9,760.00
  3.0%
  PCS

    จาก  19