ประแจแอลหกเหลี่ยม ยาว (มม.)

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือช่าง(20)
  • เครื่องมือขันยึด (20)
   • ประแจแอล (20)
    • ประแจแอลหกเหลี่ยม ยาว (มม.) (20)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
  จาก  20 
Item Price น้ำหนัก (กก.) ขนาด ความยาวด้านสั้น ความยาวด้านยาว
F131-7640127L 22.31 2 G 1.27 mm 13 mm 69 mm
7640127Lประแจแอลหกเหลี่ยมแบบยาวเบอร์1.27  (inStock)
 • 7640127Lประแจแอลหกเหลี่ยมแบบยาวเบอร์1.27
 • F131-7640127L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 22.31
  23.00
  3.0%
  PCS

  F131-764015L 22.31 2 G 1.5 mm 15 mm 78 mm
  764015L ประแจแอลหกเหลี่ยมแบบยาว เบอร์1.5  (outOfStock)
  F131-764025L 28.13 5 G 2.5 mm 20 mm 92 mm
  764025L ประแจแอลหกเหลี่ยมแบบยาวเบอร์ 2.5  (inStock)
  F131-76402L 28.13 3 G 2 mm 18 mm 85 mm
  76402L ประแจแอลหกเหลี่ยม แบบยาว เบอร์ 2  (inStock)
 • 76402L ประแจแอลหกเหลี่ยม แบบยาว เบอร์ 2
 • F131-76402L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 28.13
  29.00
  3.0%
  PCS

  F131-764035L 35.89 10 G 3.5 mm 25 mm 105 mm
  764035L ประแจแอลหกเหลี่ยมแบบยาว เบอร์3.5  (inStock)
 • 764035L ประแจแอลหกเหลี่ยมแบบยาว เบอร์3.5
 • F131-764035L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 35.89
  37.00
  3.0%
  PCS

  F131-76403L 35.89 7 G 3 mm 23 mm 101 mm
  76403L ประแจแอลหกเหลี่ยม แบบยาว เบอร์3  (inStock)
  F131-764045L 41.71 20 G 4.5 mm 30 mm 116 mm
  764045L ประแจแอลหกเหลี่ยมแบบยาว เบอร์4.5  (inStock)
  F131-76404L 35.89 14 G 4 mm 29 mm 110 mm
  76404L ประแจแอลหกเหลี่ยม แบบยาว เบอร์4  (inStock)
  F131-764055L 48.50 34 G 5.5 mm 35 mm 133 mm
  764055L ประแจแอลหกเหลี่ยมแบบยาว เบอร์5.5  (inStock)
 • 764055L ประแจแอลหกเหลี่ยมแบบยาว เบอร์5.5
 • F131-764055L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 48.50
  50.00
  3.0%
  PCS

  F131-76405L 48.50 25 G 5 mm 33 mm 123 mm
  76405L ประแจแอลหกเหลี่ยม แบบยาว เบอร์5  (inStock)
  F131-76406L 67.90 41 G 6 mm 38 mm 144 mm
  76406L ประแจแอลหกเหลี่ยม แบบยาว เบอร์6  (inStock)
  F131-76407L 67.90 60 G 7 mm 41 mm 154 mm
  76407L ประแจแอลหกเหลี่ยม แบบยาว เบอร์ 7  (inStock)
 • 76407L ประแจแอลหกเหลี่ยม แบบยาว เบอร์ 7
 • F131-76407L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 67.90
  70.00
  3.0%
  PCS

  F131-76408L 77.60 84 G 8 mm 44 mm 195 mm
  76408L ประแจแอลหกเหลี่ยม แบบยาว เบอร์ 8  (inStock)
  F131-76410L 97.00 144 G 10 mm 50 mm 180 mm
  76410L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.10  (inStock)
 • 76410L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.10
 • F131-76410L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 97.00
  100.00
  3.0%
  PCS

  F131-76411L 106.70 188 G 11 mm 53 mm 201 mm
  76411L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.11  (inStock)
 • 76411L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.11
 • F131-76411L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 106.70
  110.00
  3.0%
  PCS

  F131-76412L 135.80 244 G 12 mm 57 mm 217 mm
  76412L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.12  (inStock)
  F131-76413L 135.80 301 G 13 mm 63 mm 228 mm
  76413L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.13  (inStock)
 • 76413L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.13
 • F131-76413L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 135.80
  140.00
  3.0%
  PCS

  F131-76414L 155.20 374 G 14 mm 70 mm 244 mm
  76414L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.14  (inStock)
  F131-76417L 242.50 614 G 17 mm 80 mm 267 mm
  76417L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.17  (inStock)
  F131-76419L 310.40 862 G 19 mm 89 mm 299 mm
  76419L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.19  (inStock)
 • 76419L ประแจแอลหกเหลี่ยมยาว NO.19
 • F131-76419L
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 310.40
  320.00
  3.0%
  PCS

    จาก  20