ดอกสว่านเคลือบผิว SG ดอกยาว

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
  • เครื่องมือตัดเจาะ(110)
    • ดอกสว่าน (110)
      • ดอกสว่านไฮสปีด ก้านเอ็นมิลล์ (110)
        • ดอกสว่านเคลือบผิว SG ดอกยาว (110)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  110 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)-
NA7570P0200 310.40 2.0 MM 24 MM 56 MM 3 MM
L7570P_2.0MM SG ES DRILL  (inStock)
NA7570P0210 310.40 2.1 MM 24 MM 56 MM 3 MM
L7570P_2.1MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0220 310.40 2.2 MM 25 MM 56 MM 3 MM
L7570P_2.2MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0230 310.40 2.3 MM 25 MM 56 MM 3 MM
L7570P_2.3MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0240 310.40 2.4 MM 30 MM 61 MM 3 MM
L7570P_2.4MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0250 310.40 2.5 MM 30 MM 61 MM 3 MM
L7570P_2.5MM SG ES DRILL  (outOfStock)
NA7570P0260 310.40 2.6 MM 30 MM 61 MM 3 MM
L7570P_2.6MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0270 310.40 2.7 MM 33 MM 64 MM 3 MM
L7570P_2.7MM SG ES DRILL  (inStock)
NA7570P0280 310.40 2.8 MM 33 MM 64 MM 3 MM
L7570P_2.8MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0290 310.40 2.9 MM 33 MM 64 MM 3 MM
L7570P_2.9MM SG ES DRILL  (inStock)
NA7570P0300 310.40 3.0 MM 36 MM 68 MM 4 MM
L7570P_3.0MM SG ES DRILL  (outOfStock)
NA7570P0310 378.30 3.1 MM 36 MM 68 MM 4 MM
L7570P_3.1MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0320 378.30 3.2 MM 36 MM 68 MM 4 MM
L7570P_3.2MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0330 378.30 3.3 MM 36 MM 68 MM 4 MM
L7570P_3.3MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0340 378.30 3.4 MM 39 MM 71 MM 4 MM
L7570P_3.4MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0350 378.30 3.5 MM 39 MM 71 MM 4 MM
L7570P_3.5MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0360 407.40 3.6 MM 39 MM 71 MM 4 MM
L7570P_3.6MM SG ES DRILL  (inStock)
NA7570P0370 407.40 3.7 MM 39 MM 71 MM 4 MM
L7570P_3.7MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0380 407.40 3.8 MM 43 MM 75 MM 4 MM
L7570P_3.8MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0390 407.40 3.9 MM 43 MM 75 MM 4 MM
L7570P_3.9MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0400 407.40 4.0 MM 43 MM 75 MM 4 MM
L7570P_4.0MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0410 446.20 4.1 MM 43 MM 85 MM 6 MM
L7570P_4.1MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0420 446.20 4.2 MM 43 MM 85 MM 6 MM
L7570P_4.2MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0430 446.20 4.3 MM 47 MM 89 MM 6 MM
L7570P_4.3MM SG ES DRILL  (outOfStock)
NA7570P0440 446.20 4.4 MM 47 MM 89 MM 6 MM
L7570P_4.4MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0450 446.20 4.5 MM 47 MM 89 MM 6 MM
L7570P_4.5MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0460 514.10 4.6 MM 47 MM 89 MM 6 MM
L7570P_4.6MM SG ES DRILL  (inStock)
NA7570P0470 514.10 4.7 MM 47 MM 89 MM 6 MM
L7570P_4.7MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0480 514.10 4.8 MM 52 MM 94 MM 6 MM
L7570P_4.8MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0490 514.10 4.9 MM 52 MM 94 MM 6 MM
L7570P_4.9MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0500 514.10 5.0 MM 52 MM 94 MM 6 MM
L7570P_5.0MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0510 611.10 5.1 MM 52 MM 94 MM 6 MM
L7570P_5.1MM SG ES DRILL  (outOfStock)
NA7570P0520 611.10 5.2 MM 52 MM 94 MM 6 MM
L7570P_5.2MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0530 611.10 5.3 MM 52 MM 94 MM 6 MM
L7570P_5.3MM SG ES DRILL  (outOfStock)
NA7570P0540 611.10 5.4 MM 57 MM 99 MM 6 MM
L7570P_5.4MM SG ES DRILL  (lowStock)
NA7570P0550 611.10 5.5 MM 57 MM 99 MM 6 MM
L7570P_5.5MM SG ES DRILL  (lowStock)
  จาก  110