ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหยาบ ยาว

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(19)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (19)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ วิคตอรี่มิลล์ (19)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหยาบ ยาว (19)
สถานที่รับสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  19 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- จำนวนฟัน-
NA6414_0600 1,823.60 6 MM 26 MM 80 MM 6 MM 4
L6414_6MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_6MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_0600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,823.60
  1,880.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_0800 2,085.50 8 MM 35 MM 90 MM 8 MM 4
  L6414_8MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_8MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_0800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,085.50
  2,150.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_1000 2,366.80 10 MM 45 MM 100 MM 10 MM 4
  L6414_10MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_10MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_1000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,366.80
  2,440.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_1200 2,997.30 12 MM 53 MM 110 MM 12 MM 4
  L6414_12MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_12MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_1200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,997.30
  3,090.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_1400 3,356.20 14 MM 53 MM 110 MM 12 MM 4
  L6414_14MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_14MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_1400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,356.20
  3,460.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_1500 3,559.90 15 MM 53 MM 125 MM 16 MM 4
  L6414_15MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_15MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_1500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,559.90
  3,670.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_1600 3,734.50 16 MM 63 MM 125 MM 16 MM 4
  L6414_16MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_16MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_1600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,734.50
  3,850.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_1800 3,938.20 18 MM 63 MM 125 MM 16 MM 4
  L6414_18MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_18MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_1800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,938.20
  4,060.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_2000 4,394.10 20 MM 75 MM 140 MM 20 MM 4
  L6414_20MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_20MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_2000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,394.10
  4,530.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_2200 5,228.30 22 MM 75 MM 140 MM 20 MM 4
  L6414_22MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_22MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_2200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,228.30
  5,390.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_2400 6,120.70 24 MM 90 MM 160 MM 20 MM 5
  L6414_24MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_24MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_2400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 6,120.70
  6,310.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_2500 6,120.70 25 MM 90 MM 160 MM 25 MM 5
  L6414_25MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_25MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_2500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 6,120.70
  6,310.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_2800 7,139.20 28 MM 90 MM 160 MM 25 MM 5
  L6414_28MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_28MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_2800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 7,139.20
  7,360.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_3000 8,293.50 30 MM 90 MM 160 MM 25 MM 5
  L6414_30MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_30MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_3000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 8,293.50
  8,550.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_3200 10,204.40 32 MM 106 MM 180 MM 32 MM 6
  L6414_32MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_32MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_3200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 10,204.40
  10,520.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_3500 11,785.50 35 MM 106 MM 180 MM 32 MM 6
  L6414_35MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_35MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_3500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 11,785.50
  12,150.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_4000 16,092.30 40 MM 125 MM 200 MM 32 MM 6
  L6414_40MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_40MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_4000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 16,092.30
  16,590.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_4500 21,495.20 45 MM 125 MM 230 MM 42 MM 6
  L6414_45MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_45MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_4500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 21,495.20
  22,160.00
  3.0%
  PCS

  NA6414_5000 25,976.60 50 MM 150 MM 250 MM 42 MM 6
  L6414_50MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG  (lowStock)
 • L6414_50MM VICTORY MILLS ROUGHING LONG
 • NA6414_5000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 25,976.60
  26,780.00
  3.0%
  PCS

    จาก  19