ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ AlCr 2 ฟัน

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(18)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (18)
   • ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบต์ วีจี มิลล์ (18)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ AlCr 2 ฟัน (18)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  18 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)-
NA9442_0050 407.40 0.5 MM 1.25 MM 40 MM 4 MM
L9442_0.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9442_0.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES
 • NA9442_0050
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 407.40
  420.00
  3.0%
  PCS

  NA9442_0100 368.60 1 MM 2.5 MM 40 MM 4 MM
  L9442_1.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9442_1.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES
 • NA9442_0100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 368.60
  380.00
  3.0%
  PCS

  NA9442_0150 368.60 1.5 MM 3.75 MM 40 MM 4 MM
  L9442_1.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9442_1.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES
 • NA9442_0150
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 368.60
  380.00
  3.0%
  PCS

  NA9442_0200 368.60 2 MM 5 MM 40 MM 4 MM
  L9442_2.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9442_2.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES
 • NA9442_0200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 368.60
  380.00
  3.0%
  PCS

  NA9442_0250 368.60 2.5 MM 6.25 MM 40 MM 4 MM
  L9442_2.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9442_2.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES
 • NA9442_0250
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 368.60
  380.00
  3.0%
  PCS

  NA9442_0300 455.90 3 MM 7.5 MM 45 MM 6 MM
  L9442_3.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9442_3.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES
 • NA9442_0300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 455.90
  470.00
  3.0%
  PCS

  NA9442_0350 698.40 3.5 MM 10 MM 45 MM 6 MM
  L9442_3.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9442_3.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES
 • NA9442_0350
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 698.40
  720.00
  3.0%
  PCS

  NA9442_0400 485.00 4 MM 11 MM 45 MM 6 MM
  L9442_4.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9442_4.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES
 • NA9442_0400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 485.00
  500.00
  3.0%
  PCS

  NA9442_0450 795.40 4.5 MM 11 MM 50 MM 6 MM
  L9442_4.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9442_4.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES
 • NA9442_0450
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 795.40
  820.00
  3.0%
  PCS

  NA9442_0500 523.80 5 MM 13 MM 50 MM 6 MM
  L9442_5.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (outOfStock)
  NA9442_0550 824.50 5.5 MM 13 MM 50 MM 6 MM
  L9442_5.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9442_5.5MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES
 • NA9442_0550
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 824.50
  850.00
  3.0%
  PCS

  NA9442_0600 533.50 6 MM 13 MM 50 MM 6 MM
  L9442_6.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9442_6.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES
 • NA9442_0600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 533.50
  550.00
  3.0%
  PCS

  NA9442_0700 1,037.90 7 MM 16 MM 60 MM 8 MM
  L9442_7.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9442_7.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES
 • NA9442_0700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,037.90
  1,070.00
  3.0%
  PCS

  NA9442_0800 795.40 8 MM 19 MM 60 MM 8 MM
  L9442_8.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9442_8.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES
 • NA9442_0800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 795.40
  820.00
  3.0%
  PCS

  NA9442_0900 1,377.40 9 MM 19 MM 70 MM 10 MM
  L9442_9.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9442_9.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES
 • NA9442_0900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,377.40
  1,420.00
  3.0%
  PCS

  NA9442_1000 970.00 10 MM 22 MM 70 MM 10 MM
  L9442_10.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (outOfStock)
  NA9442_1100 1,794.50 11 MM 22 MM 75 MM 12 MM
  L9442_11.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9442_11.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES
 • NA9442_1100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,794.50
  1,850.00
  3.0%
  PCS

  NA9442_1200 1,299.80 12 MM 26 MM 75 MM 12 MM
  L9442_12.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES  (lowStock)
 • L9442_12.0MM VG MILL CARBIDE TWO FLUTES
 • NA9442_1200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,299.80
  1,340.00
  3.0%
  PCS

    จาก  18