มอเตอร์ 3 เฟส

มอเตอร์ 3 เฟส

มอเตอร์กำลังไฟฟ้า 3 เฟส คุณภาพสูงมีตั้งแต่ 1-75 แรงม้า MITSUBISHI ABB

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Category
 • มอเตอร์และอุปกรณ์ส่งกำลัง(225)
  • มอเตอร์ (225)
   • มอเตอร์ 3 เฟส (225)
 • ปั๊มน้ำ(1)
  • ปั๊มน้ำบาดาลและอุปกรณ์ (1)
   • มอเตอร์ปั๊มน้ำบาดาล (1)
    • มอเตอร์ปั๊มน้ำบาดาล อื่นๆ (1)
แรงดันไฟ
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
ความเร็วรอบตัวเปล่า (รอบ/นาที)
  จาก  225 
ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 0.5 HP(0.37KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0010
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 0.75 HP(0.55KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0020
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 1 HP(0.75KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0030
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 1.5 HP(1.1KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0040
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 2 HP(1.5KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0050
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 3 HP(2.2KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0060
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 4 HP(3KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0070
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 5.5 HP(4KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0080
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 7.5 HP(5.5KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0090
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 10 HP(7.5KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0100
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 15 HP(11KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0110
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 20 HP(15KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0120
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 25 HP(18.5KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0130
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 30 HP(22KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0140
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 40 HP(30KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0150
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 50 HP(37KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0160
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 60 HP(45KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0170
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 75 HP(55KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0180
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 100 HP(75KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0190
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT(B3) 120 HP 3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0200
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FLANGE(B5) 1.5 HP(1.1KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0540
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FLANGE(B5) 2 HP(1.5KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0550
สินค้าเหลือน้อย
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FLANGE(B5) 3 HP(2.2KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0560
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FLANGE(B5) 7.5 HP(5.5KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0570
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FLANGE(B5) 10 HP(7.5KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0572
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FLANGE(B14) 1 HP(0.75KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0636
สินค้าเหลือน้อย
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FLANGE(B14) 1.5 HP(1.1KW)3เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0637
สินค้าเหลือน้อย
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FLANGE(B14) 2 HP(1.5KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0638
สินค้าเหลือน้อย
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FLANGE(B14) 3 HP(2.2KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0639
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FLANGE(B14) 4 HP(3KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0640
สินค้าเหลือน้อย
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FLANGE(B14) 5.5 HP(4KW)3 เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0645
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT/FLANGE(B35)3HP(2.2KW)3เฟส2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0809
สินค้าเหลือน้อย
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT/FLANGE(B35)4 HP(3KW)3เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0810
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT/FLANGE/B35 5.5HP(4KW)3เฟส2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0820
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT/FLANGE/B35 7.5HP(5.5K3เฟส2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0830
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


ติดต่อขอราคา
มอเตอร์ FOOT/FLANGE/B35 10HP(7.5K3เฟส 2P
ติดต่อขอราคา
ABB/เอบีบี
A141-0840
สินค้าหมด
ติดต่อขอราคา


  จาก  225