ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(691)
  • ดอกสว่าน (691)
   • ดอกสว่านไฮสปีด ก้านเทเปอร์ (691)
    • ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ ก้านเทเปอร์ (390)
    • ดอกสว่านก้านเทเปอร์ ยาวพิเศษ (228)
    • ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลต์ ก้านเทเปอร์ (มม.) (49)
    • ดอกสว่านไฮสปีด ก้านเทเปอร์ (สีทอง) (22)
    • ดอกสว่านไฮสปีด ก้านเทเปอร์ อื่นๆ (2)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  691 
PCS

L602_7.0 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0700
สินค้าพร้อมส่ง
717.80
740.00
3.0%
PCS

L602_7.1 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0710
สินค้าเหลือน้อย
805.10
830.00
3.0%
PCS

L602_7.2 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0720
สินค้าเหลือน้อย
805.10
830.00
3.0%
PCS

L602_7.3 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0730
สินค้าเหลือน้อย
805.10
830.00
3.0%
PCS

L602_7.4 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0740
สินค้าพร้อมส่ง
805.10
830.00
3.0%
PCS

L602_7.5 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0750
สินค้าเหลือน้อย
766.30
790.00
3.0%
PCS

L602_7.6 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0760
สินค้าเหลือน้อย
940.90
970.00
3.0%
PCS

L602_7.7 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0770
สินค้าเหลือน้อย
940.90
970.00
3.0%
L602_7.8 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
NACHI/นาชิ
NA0602_0780
สินค้าหมด
940.90
970.00
3.0%
PCS

L602_7.9 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0790
สินค้าเหลือน้อย
940.90
970.00
3.0%
PCS

L602_8.0 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0800
สินค้าพร้อมส่ง
805.10
830.00
3.0%
PCS

L602_8.1 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0810
สินค้าเหลือน้อย
892.40
920.00
3.0%
PCS

L602_8.2 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0820
สินค้าเหลือน้อย
892.40
920.00
3.0%
PCS

L602_8.3 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0830
สินค้าพร้อมส่ง
892.40
920.00
3.0%
PCS

L602_8.4 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0840
สินค้าพร้อมส่ง
892.40
920.00
3.0%
PCS

L602_8.5 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0850
สินค้าพร้อมส่ง
843.90
870.00
3.0%
PCS

L602_8.6 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0860
สินค้าพร้อมส่ง
950.60
980.00
3.0%
PCS

L602_8.7 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0870
สินค้าเหลือน้อย
950.60
980.00
3.0%
PCS

L602_8.8 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0880
สินค้าเหลือน้อย
950.60
980.00
3.0%
PCS

L602_8.9 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0890
สินค้าเหลือน้อย
950.60
980.00
3.0%
PCS

L602_9.0 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0900
สินค้าพร้อมส่ง
892.40
920.00
3.0%
PCS

L602_9.1 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0910
สินค้าพร้อมส่ง
960.30
990.00
3.0%
PCS

L602_9.2 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0920
สินค้าเหลือน้อย
960.30
990.00
3.0%
PCS

L602_9.3 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0930
สินค้าเหลือน้อย
960.30
990.00
3.0%
PCS

L602_9.4 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0940
สินค้าเหลือน้อย
960.30
990.00
3.0%
PCS

L602_9.5 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0950
สินค้าเหลือน้อย
940.90
970.00
3.0%
PCS

L602_9.6 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0960
สินค้าเหลือน้อย
1,047.60
1,080.00
3.0%
PCS

L602_9.7 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0970
สินค้าเหลือน้อย
1,047.60
1,080.00
3.0%
PCS

L602_9.8 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0980
สินค้าเหลือน้อย
1,047.60
1,080.00
3.0%
PCS

L602_9.9 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_0990
สินค้าเหลือน้อย
1,047.60
1,080.00
3.0%
PCS

L602_10.0 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_1000
สินค้าพร้อมส่ง
970.00
1,000.00
3.0%
PCS

L602_10.1 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_1010
สินค้าเหลือน้อย
1,105.80
1,140.00
3.0%
PCS

L602_10.2 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_1020
สินค้าพร้อมส่ง
1,105.80
1,140.00
3.0%
PCS

L602_10.3 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_1030
สินค้าพร้อมส่ง
1,105.80
1,140.00
3.0%
PCS

L602_10.4 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_1040
สินค้าพร้อมส่ง
1,105.80
1,140.00
3.0%
PCS

L602_10.5 MM ดอกสว่านก้านเทเปอร์
PCS

NACHI/นาชิ
NA0602_1050
สินค้าพร้อมส่ง
1,047.60
1,080.00
3.0%
  จาก  691