ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 2 ฟัน ยาวพิเศษ

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(38)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (38)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไม่เคลือบผิว (38)
    • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 2 ฟัน ยาวพิเศษ (38)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  38 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)-
NA6232_0300 630.50 3.0 MM 15 MM 60 MM 6 MM
L6232_3.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (outOfStock)
NA6232_0400 630.50 4.0 MM 20 MM 60 MM 8 MM
L6232_4.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_4.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_0400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 630.50
  650.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_0500 630.50 5.0 MM 25 MM 65 MM 8 MM
  L6232_5.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_5.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_0500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 630.50
  650.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_0600 630.50 6.0 MM 25 MM 65 MM 8 MM
  L6232_6.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_6.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_0600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 630.50
  650.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_0700 756.60 7.0 MM 35 MM 80 MM 10 MM
  L6232_7.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_7.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_0700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 756.60
  780.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_0800 756.60 8.0 MM 35 MM 80 MM 10 MM
  L6232_8.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_8.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_0800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 756.60
  780.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_0900 824.50 9.0 MM 45 MM 95 MM 10 MM
  L6232_9.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_9.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_0900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 824.50
  850.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_1000 824.50 10.0 MM 45 MM 95 MM 10 MM
  L6232_10.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_10.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_1000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 824.50
  850.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_1100 1,037.90 11.0 MM 55 MM 105 MM 12 MM
  L6232_11.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_11.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_1100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,037.90
  1,070.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_1200 1,037.90 12.0 MM 55 MM 105 MM 12 MM
  L6232_12.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_12.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_1200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,037.90
  1,070.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_1300 1,290.10 13.0 MM 55 MM 110 MM 16 MM
  L6232_13.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_13.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_1300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,290.10
  1,330.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_1400 1,290.10 14.0 MM 55 MM 110 MM 16 MM
  L6232_14.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_14.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_1400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,290.10
  1,330.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_1500 1,425.90 15.0 MM 65 MM 120 MM 16 MM
  L6232_15.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (outOfStock)
  NA6232_1600 1,590.80 16.0 MM 65 MM 120 MM 16 MM
  L6232_16.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_16.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_1600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,590.80
  1,640.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_1700 1,988.50 17.0 MM 65 MM 130 MM 20 MM
  L6232_17.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_17.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_1700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,988.50
  2,050.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_1800 1,988.50 18.0 MM 65 MM 130 MM 20 MM
  L6232_18.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_18.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_1800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,988.50
  2,050.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_1900 2,269.80 19.0 MM 75 MM 140 MM 20 MM
  L6232_19.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_19.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_1900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,269.80
  2,340.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_2000 2,269.80 20.0 MM 75 MM 140 MM 20 MM
  L6232_20.00MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2 เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_20.00MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2 เขี้ยว
 • NA6232_2000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,269.80
  2,340.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_2100 2,871.20 21.0 MM 75 MM 140 MM 20 MM
  L6232_21.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_21.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_2100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,871.20
  2,960.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_2200 2,871.20 22.0 MM 75 MM 140 MM 20 MM
  L6232_22.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_22.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_2200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 2,871.20
  2,960.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_2300 3,608.40 23.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6232_23.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_23.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_2300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,608.40
  3,720.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_2400 3,608.40 24.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6232_24.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_24.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_2400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,608.40
  3,720.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_2500 3,608.40 25.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6232_25.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_25.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_2500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,608.40
  3,720.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_2600 3,812.10 26.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6232_26.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_26.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_2600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 3,812.10
  3,930.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_2700 4,529.90 27.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6232_27.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_27.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_2700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,529.90
  4,670.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_2800 4,529.90 28.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6232_28.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_28.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_2800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 4,529.90
  4,670.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_2900 5,432.00 29.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6232_29.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_29.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_2900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,432.00
  5,600.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_3000 5,577.50 30.0 MM 90 MM 160 MM 25 MM
  L6232_30.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_30.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_3000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 5,577.50
  5,750.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_3100 6,770.60 31.0 MM 105 MM 190 MM 32 MM
  L6232_31.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (outOfStock)
  NA6232_3200 6,663.90 32.0 MM 105 MM 190 MM 32 MM
  L6232_32.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_32.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_3200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 6,663.90
  6,870.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_3300 8,235.30 33.0 MM 105 MM 190 MM 32 MM
  L6232_33.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_33.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_3300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 8,235.30
  8,490.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_3400 8,109.20 34.0 MM 105 MM 190 MM 32 MM
  L6232_34.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_34.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_3400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 8,109.20
  8,360.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_3500 8,283.80 35.0 MM 105 MM 190 MM 32 MM
  L6232_35.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_35.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_3500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 8,283.80
  8,540.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_3600 9,050.10 36.0 MM 105 MM 190 MM 32 MM
  L6232_36.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_36.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_3600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 9,050.10
  9,330.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_3700 10,194.70 37.0 MM 125 MM 210 MM 32 MM
  L6232_37.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_37.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_3700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 10,194.70
  10,510.00
  3.0%
  PCS

  NA6232_3800 9,991.00 38.0 MM 125 MM 210 MM 32 MM
  L6232_38.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว  (lowStock)
 • L6232_38.0MM ดอกเอ็นมิลล์ยาว2เขี้ยว
 • NA6232_3800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 9,991.00
  10,300.00
  3.0%
  PCS

    จาก  38