ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(1,218)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (1,218)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไม่เคลือบผิว (281)
    • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 4 ฟัน (49)
    • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 2 ฟัน (46)
    • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 2 ฟัน ยาวพิเศษ (38)
    • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ 4 ฟัน ยาวพิเศษ (38)
    • ดอกเอ็นมิลล์กัดหนัก (29)
    • ดอกเอ็นมิลล์กัดหนัก ยาวพิเศษ (27)
    • ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล 2 ฟัน (21)
    • ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ (กัดหนักพิเศษ) (17)
    • ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบ คมกัดยาว (15)
   • ดอกเอ็นมิลล์อื่นๆ (258)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ วิคตอรี่มิลล์ (189)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN สีม่วง 2 ฟัน (39)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN สีม่วง 4 ฟัน (38)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหนัก (20)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหนัก ยาว (19)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหยาบ ยาว (19)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหยาบ กลาง (19)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN 4 ฟัน ยาว (16)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN กัดหยาบ สั้น (16)
   • ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบต์ จีเอส มิลล์ (128)
    • ดอกเอ็นมิลล์ 2 ฟัน (38)
    • ดอกเอ็นมิลล์ 4 ฟัน (19)
    • ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบต์ จีเอส มิลล์ อื่นๆ (15)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ GS กัดโลหะแข็งพิเศษ (13)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ GS หัวบอล (11)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ จี เอ็นมิลล์ (121)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ TiN สีทอง 2 ฟัน (50)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ TiN สีทอง 4 ฟัน (49)
    • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ จี เอ็นมิลล์ อื่นๆ (22)
   • ดอกเอ็นมิลล์ FAX (104)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ SG 4 ฟัน (35)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ SG 2 ฟัน (23)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ SG กัดหยาบ (19)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ SG กัดหยาบ ยาวพิเศษ (14)
    • ดอกเอ็นมิลล์ FAX อื่นๆ (12)
   • ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบต์ เอ็กซ์ มิลล์ (93)
    • ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์หัวบอล เคลือบ X's (21)
    • ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบต์ เอ็กซ์ มิลล์ อื่นๆ (21)
    • ดอกเอ็นมิลล์ เคลือบ X's เทเปอร์สำหรับกัดร่อง (15)
    • ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์เคลือบ X's แข็งพิเศษ (12)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ X's 2 ฟัน (10)
    • ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์หัวบอล เคลือบ X's แข็งพิเศษ (10)
   • ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบต์ วีจี มิลล์ (27)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบ AlCr 2 ฟัน (18)
   • ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบต์ จีโอ (17)
    • ดอกเอ็นมิลล์เคลือบคาร์ไบด์ Geo (17)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  1,218 
PCS

B302_1.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-B302_0100X6
สินค้าเหลือน้อย
795.40
820.00
3.0%
PCS

B302_2.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-B302_0200X6
สินค้าเหลือน้อย
824.50
850.00
3.0%
PCS

B302_2.5MMX6 2F CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-B302_0250X6
สินค้าเหลือน้อย
824.50
850.00
3.0%
PCS

B302_3.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-B302_0300X6
สินค้าเหลือน้อย
824.50
850.00
3.0%
PCS

B302_4.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-B302_0400X6
สินค้าเหลือน้อย
824.50
850.00
3.0%
PCS

B302_5.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-B302_0500X6
สินค้าเหลือน้อย
824.50
850.00
3.0%
PCS

B302_6.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-B302_0600X6
สินค้าเหลือน้อย
873.00
900.00
3.0%
PCS

B302_8.0MMX8 2F CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-B302_0800X8
สินค้าเหลือน้อย
1,096.10
1,130.00
3.0%
PCS

B302_10.0MMX10 2F CARBIDE BALLEM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-B302_1000X10
สินค้าเหลือน้อย
1,503.50
1,550.00
3.0%
PCS

B302_12.0MMX12 2F CARBIDE BALLEM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-B302_1200X12
สินค้าเหลือน้อย
2,056.40
2,120.00
3.0%
PCS

B302_14.0MMX14 2F CARBIDE BALLEM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-B302_1400X14
สินค้าเหลือน้อย
2,851.80
2,940.00
3.0%
PCS

B302_16.0MMX16 2F CARBIDE BALLEM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-B302_1600X16
สินค้าเหลือน้อย
3,812.10
3,930.00
3.0%
PCS

B302_20.0MMX20 2F CARBIDE BALLEM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-B302_2000X20
สินค้าเหลือน้อย
6,353.50
6,550.00
3.0%
PCS

DB512_1.5MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-DB512_0150X6
สินค้าเหลือน้อย
931.20
960.00
3.0%
ติดต่อขอราคา
DB512_2.0MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM
ติดต่อขอราคา
HANA/ฮาน่า
H131-DB512_0200X6
สินค้าเหลือน้อย
ติดต่อขอราคา


PCS

DB512_3.0MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-DB512_0300X6
สินค้าเหลือน้อย
1,067.00
1,100.00
3.0%
PCS

DB512_4.0MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-DB512_0400X6
สินค้าเหลือน้อย
1,067.00
1,100.00
3.0%
PCS

DB512_5.0MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-DB512_0500X6
สินค้าเหลือน้อย
1,134.90
1,170.00
3.0%
PCS

DB512_6.0MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-DB512_0600X6
สินค้าเหลือน้อย
1,067.00
1,100.00
3.0%
PCS

DB512_8.0MMX8 TIALN CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-DB512_0800X8
สินค้าเหลือน้อย
1,474.40
1,520.00
3.0%
PCS

DB512_10.0MMX10 TIALN CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-DB512_1000X10
สินค้าเหลือน้อย
1,930.30
1,990.00
3.0%
PCS

DB512_12.0MMX12 TIALN CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-DB512_1200X12
สินค้าเหลือน้อย
2,619.00
2,700.00
3.0%
PCS

DB512_14.0MMX14 TIALN CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-DB512_1400X14
สินค้าเหลือน้อย
3,608.40
3,720.00
3.0%
PCS

DB512_20.0MMX20 TIALN CARBIDE BALL EM
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-DB512_2000X20
สินค้าเหลือน้อย
7,575.70
7,810.00
3.0%
PCS

E302_1.0MMX4 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-E302_0100X4
สินค้าเหลือน้อย
455.90
470.00
3.0%
PCS

E302_1.5MMX4 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-E302_0150X4
สินค้าเหลือน้อย
455.90
470.00
3.0%
PCS

E302_2.0MMX4 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-E302_0200X4
สินค้าเหลือน้อย
455.90
470.00
3.0%
PCS

E302_2.0MMX4 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-E302_0250X4
สินค้าเหลือน้อย
455.90
470.00
3.0%
PCS

E302_3.5MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-E302_0300X6
สินค้าเหลือน้อย
572.30
590.00
3.0%
PCS

E302_3.5MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-E302_0350X6
สินค้าเหลือน้อย
572.30
590.00
3.0%
PCS

E302_4.5MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-E302_0400X6
สินค้าเหลือน้อย
572.30
590.00
3.0%
PCS

E302_4.5MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-E302_0450X6
สินค้าเหลือน้อย
572.30
590.00
3.0%
PCS

E302_5.0MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-E302_0500X6
สินค้าเหลือน้อย
572.30
590.00
3.0%
PCS

E302_5.5MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-E302_0550X6
สินค้าเหลือน้อย
494.70
510.00
3.0%
PCS

E302_6.0MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-E302_0600X6
สินค้าเหลือน้อย
572.30
590.00
3.0%
PCS

E302_7.5MMX8 2F CARBIDE EM(JP.STYLE)
PCS

HANA/ฮาน่า
H131-E302_0800X8
สินค้าเหลือน้อย
824.50
850.00
3.0%
  จาก  1,218