เหล็กรัดท่อ

เหล็กรัดท่อ

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
  • เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ(276)
    • อุปกรณ์รัด/ยึด/ติด (276)
      • เหล็กรัดท่อ (276)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
  จาก  276 
#3X  กิ๊ปรัด ขนาด 60-80 มิล(แบบอเมริกัน)
NPP/เอ็นพีพี
N161-0130
สินค้าหมด
10.67
11.00
3.0%
#4  กิ๊ปรัด ขนาด 70-90 มิล(แบบอเมริกัน)
NPP/เอ็นพีพี
N161-0140
สินค้าหมด
11.64
12.00
3.0%
#9 กิ๊ปรัด ขนาด 175-203มิล (แบบอเมริกัน)
NPP/เอ็นพีพี
N161-0210
สินค้าหมด
21.34
22.00
3.0%
PCS

#10 กิ๊ปรัด ขนาด 200-229มิล(แบบอเมริกัน)
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-0220
สินค้าพร้อมส่ง
22.31
23.00
3.0%
PCS

#11 กิ๊ปรัด ขนาด 225-254มิล(แบบอเมริกัน)
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-0230
สินค้าพร้อมส่ง
26.19
27.00
3.0%
PCS

#2 เหล็กรัดท่อหางปลา ขนาด 38-54 มิล
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-1100
สินค้าพร้อมส่ง
15.52
16.00
3.0%
PCS

#2X เหล็กรัดท่อหางปลา ขนาด 44-60 มิล
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-1110
สินค้าเหลือน้อย
15.52
16.00
3.0%
PCS

#4 เหล็กรัดท่อหางปลา ขนาด 70-90 มิล
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-1140
สินค้าพร้อมส่ง
20.37
21.00
3.0%
PCS

#6X เหล็กรัดท่อหางปลา ขนาด 127-146 มิล
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-1180
สินค้าพร้อมส่ง
25.22
26.00
3.0%
#8 เหล็กรัดท่อหางปลา ขนาด 149-178 มิล
NPP/เอ็นพีพี
N161-1200
สินค้าหมด
33.95
35.00
3.0%
PCS

#12 เหล็กรัดท่อสแตนเลส ขนาด 17-32 มิล
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-2040
สินค้าเหลือน้อย
39.77
41.00
3.0%
PCS

#28 เหล็กรัดท่อสแตนเลส ขนาด 33-57 มิล
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-2058
สินค้าเหลือน้อย
48.50
50.00
3.0%
#32 เหล็กรัดท่อสแตนเลส ขนาด 40-64 มิล
NPP/เอ็นพีพี
N161-2060
สินค้าหมด
58.20
60.00
3.0%
#36 เหล็กรัดท่อสแตนเลส ขนาด 46-70 มิล
NPP/เอ็นพีพี
N161-2065
สินค้าหมด
58.20
60.00
3.0%
PCS

#44 เหล็กรัดท่อสแตนเลส ขนาด 59-83 มิล
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-2074
สินค้าพร้อมส่ง
67.90
70.00
3.0%
#72 เหล็กรัดท่อสแตนเลส ขนาด 105-127 มิล
NPP/เอ็นพีพี
N161-2102
สินค้าหมด
77.60
80.00
3.0%
PCS

#88 เหล็กรัดท่อสแตนเลส ขนาด 130-152 มิล
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-2118
สินค้าเหลือน้อย
87.30
90.00
3.0%
PCS

#96 เหล็กรัดท่อสแตนเลส ขนาด 143-165 มิล
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-2126
สินค้าเหลือน้อย
97.00
100.00
3.0%
PCS

#152 เหล็กรัดท่อสแตนเลส ขนาด 181-254 มิล
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-2152
สินค้าเหลือน้อย
126.10
130.00
3.0%
PCS

#08-005 ลวดรัดท่อ ขนาด 18 มิล
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-3050
สินค้าพร้อมส่ง
9.70
10.00
3.0%
PCS

#08-012 ลวดรัดท่อ ขนาด 45 มิล
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-3120
สินค้าพร้อมส่ง
11.64
12.00
3.0%
PCS

#08-013 ลวดรัดท่อ ขนาด 50 มิล
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-3130
สินค้าพร้อมส่ง
12.61
13.00
3.0%
PCS

#08-017 ลวดรัดท่อ ขนาด 70 มิล
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-3170
สินค้าเหลือน้อย
14.55
15.00
3.0%
PCS

#08-018 ลวดรัดท่อ ขนาด 75 มิล
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-3180
สินค้าพร้อมส่ง
14.55
15.00
3.0%
PCS

#08-020 ลวดรัดท่อ ขนาด 90 มิล
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-3200
สินค้าเหลือน้อย
16.49
17.00
3.0%
PCS

#08-022 ลวดรัดท่อ ขนาด 120 มิล
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-3220
สินค้าพร้อมส่ง
18.43
19.00
3.0%
PCS

#OOO เหล็กรัดท่อ ขนาด 9-13 มิลลิเมตร
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-6001
สินค้าพร้อมส่ง
8.73
9.00
3.0%
PCS

#MOO เหล็กรัดท่อ ขนาด 13-16 มิลลิเมตร
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-6002
สินค้าพร้อมส่ง
8.73
9.00
3.0%
PCS

#OO เหล็กรัดท่อ ขนาด 13-19 มิลลิเมตร
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-6003
สินค้าพร้อมส่ง
8.73
9.00
3.0%
PCS

#O เหล็กรัดท่อ ขนาด 16-22 มิลลิเมตร
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-6004
สินค้าพร้อมส่ง
10.67
11.00
3.0%
PCS

#OX เหล็กรัดท่อ ขนาด 19-25 มิลลิเมตร
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-6005
สินค้าพร้อมส่ง
10.67
11.00
3.0%
PCS

#1A เหล็กรัดท่อ ขนาด 22-29 มิลลิเมตร
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-6006
สินค้าพร้อมส่ง
11.64
12.00
3.0%
PCS

#1 เหล็กรัดท่อ ขนาด 25-35 มิลลิเมตร
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-6007
สินค้าพร้อมส่ง
11.64
12.00
3.0%
PCS

#1X เหล็กรัดท่อ ขนาด 28-41 มิลลิเมตร
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-6008
สินค้าพร้อมส่ง
11.64
12.00
3.0%
PCS

#2A เหล็กรัดท่อ ขนาด 31-48 มิลลิเมตร
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-6009
สินค้าพร้อมส่ง
13.58
14.00
3.0%
PCS

#2 เหล็กรัดท่อ ขนาด 38-54 มิลลิเมตร
PCS

NPP/เอ็นพีพี
N161-6010
สินค้าพร้อมส่ง
13.58
14.00
3.0%
  จาก  276