เงื่อนไขในการรับเปลี่ยนสินค้า

1.บริษัทฯ รับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้าในกรณีจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดรุ่นจากรายการที่สั่งซื้อ

2.บริษัทฯ รับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดจากการผลิต

หลังจากได้รับสินค้า ท่านต้องทำการตรวจสอบสินค้าและโดยละเอียด หากท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาแจ้งกลับทันทีภายในระยะเวลา 5 วันหลังจากได้รับสินค้า

หากเกินระยะเวลา 5 วันหลังจากได้รับสินค้า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

จากสาเหตุในข้อ 1 และ 2

• บริษัทฯจะรับผิดชอบในการรับสินค้าคืนโดยเรามีบริการรับสินค้าคืนจากท่าน หรือท่านสามารถส่งสินค้าคืนบริษัทได้ด้วยตัวท่านเอง ซึ่งเราจะรับผิดชอบค่าจัดส่งตามมูลค่าที่ส่งจริง

• สินค้าที่ส่งกลับคืนบริษัทฯต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมรวมถึงป้ายและคู่มือการใช้งานต่างๆ

• ในกรณีที่สินค้าผ่านการใช้งานมาแล้ว หากเกิดการชำรุด เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ ทางบริษัทขอตรวจสอบว่าเข้าเงื่อนไขในข้อที่ 2 หรือไม่ หากไม่เข้าเงื่อนไข ถือว่าเป็นสินค้าส่งซ่อมซึ่งต้องนำมาเช็คสภาพและอาการชำรุด เพื่อส่งซ่อมในขั้นตอนต่อไป โดยเงื่อนไขการซ่อมสินค้า ทางบริษัทฯจะรับประกันตามเงื่อนไขของสินค้าในแต่ละแบรนด์

• ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า จะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯได้รับสินค้า

• ระยะเวลาการซ่อมสินค้า ขึ้นอยู่กับสภาพและอาการของสินค้าที่ชำรุด

ข้อยกเว้นในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น ไซส์ เบอร์ หรือขนาด

โดยที่ข้อมูลในเว็บไซต์ระบุเอาไว้ถูกต้องแล้ว

ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง กรุณาศึกษาและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของสินค้าให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทางเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ โดยท่านสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 02-811-7417

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป

เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป