ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN สีม่วง 2 ฟัน

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือตัดเจาะ(39)
  • ดอกเอ็นมิลล์ (39)
   • ดอกเอ็นมิลล์ไฮสปีดโคบอลต์ วิคตอรี่มิลล์ (39)
    • ดอกวิคตอรี่มิลล์เคลือบTiAlN สีม่วง 2 ฟัน (39)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  39 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)- เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)-
NA6478_0100 795.40 1.0 MM 2 MM 50 MM 6 MM
L6478_1.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_1.0MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_0100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 795.40
  820.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_0150 727.50 1.5 MM 3 MM 50 MM 6 MM
  L6478_1.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_1.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_0150
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 727.50
  750.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_0200 620.80 2.0 MM 4 MM 50 MM 6 MM
  L6478_2.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (outOfStock)
  NA6478_0250 620.80 2.5 MM 5 MM 50 MM 6 MM
  L6478_2.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_2.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_0250
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 620.80
  640.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_0300 582.00 3.0 MM 6 MM 50 MM 6 MM
  L6478_3.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_3.0MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_0300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 582.00
  600.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_0350 582.00 3.5 MM 8 MM 60 MM 8 MM
  L6478_3.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (inStock)
 • L6478_3.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_0350
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 582.00
  600.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_0400 582.00 4.0 MM 10 MM 60 MM 8 MM
  L6478_4.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_4.0MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_0400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 582.00
  600.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_0450 582.00 4.5 MM 10 MM 60 MM 8 MM
  L6478_4.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (inStock)
 • L6478_4.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_0450
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 582.00
  600.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_0500 582.00 5.0 MM 10 MM 60 MM 8 MM
  L6478_5.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_5.0MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_0500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 582.00
  600.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_0550 582.00 5.5 MM 12 MM 60 MM 8 MM
  L6478_5.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_5.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_0550
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 582.00
  600.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_0600 582.00 6.0 MM 12 MM 60 MM 8 MM
  L6478_6.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_6.0MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_0600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 582.00
  600.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_0650 649.90 6.5 MM 14 MM 65 MM 10 MM
  L6478_6.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_6.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_0650
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 649.90
  670.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_0700 649.90 7.0 MM 14 MM 65 MM 10 MM
  L6478_7.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_7.0MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_0700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 649.90
  670.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_0750 649.90 7.5 MM 14 MM 65 MM 10 MM
  L6478_7.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (inStock)
 • L6478_7.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_0750
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 649.90
  670.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_0800 649.90 8.0 MM 14 MM 65 MM 10 MM
  L6478_8.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (inStock)
 • L6478_8.0MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_0800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 649.90
  670.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_0850 717.80 8.5 MM 18 MM 70 MM 10 MM
  L6478_8.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (inStock)
 • L6478_8.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_0850
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 717.80
  740.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_0900 717.80 9.0 MM 18 MM 70 MM 10 MM
  L6478_9.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_9.0MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_0900
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 717.80
  740.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_0950 727.50 9.5 MM 18 MM 70 MM 10 MM
  L6478_9.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (inStock)
 • L6478_9.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_0950
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 727.50
  750.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1000 727.50 10.0 MM 18 MM 70 MM 10 MM
  L6478_10.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_10.0MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1000
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 727.50
  750.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1050 940.90 10.5 MM 22 MM 80 MM 12 MM
  L6478_10.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_10.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1050
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 940.90
  970.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1100 911.80 11.0 MM 22 MM 80 MM 12 MM
  L6478_11.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_11.0MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1100
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 911.80
  940.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1150 940.90 11.5 MM 22 MM 80 MM 12 MM
  L6478_11.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_11.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1150
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 940.90
  970.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1200 911.80 12.0 MM 22 MM 80 MM 12 MM
  L6478_12.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_12.0MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1200
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 911.80
  940.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1250 1,134.90 12.5 MM 26 MM 90 MM 16 MM
  L6478_12.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_12.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1250
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,134.90
  1,170.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1300 1,096.10 13.0 MM 26 MM 90 MM 16 MM
  L6478_13.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (inStock)
 • L6478_13.0MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1300
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,096.10
  1,130.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1350 1,134.90 13.5 MM 26 MM 90 MM 16 MM
  L6478_13.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_13.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1350
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,134.90
  1,170.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1400 1,096.10 14.0 MM 26 MM 90 MM 16 MM
  L6478_14.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_14.0MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1400
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,096.10
  1,130.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1450 1,231.90 14.5 MM 30 MM 95 MM 16 MM
  L6478_14.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_14.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1450
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,231.90
  1,270.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1500 1,202.80 15.0 MM 30 MM 95 MM 16 MM
  L6478_15.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_15.0MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1500
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,202.80
  1,240.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1550 1,348.30 15.5 MM 30 MM 95 MM 16 MM
  L6478_15.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_15.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1550
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,348.30
  1,390.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1600 1,299.80 16.0 MM 30 MM 95 MM 16 MM
  L6478_16.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_16.0MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1600
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,299.80
  1,340.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1650 1,600.50 16.5 MM 35 MM 105 MM 20 MM
  L6478_16.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_16.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1650
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,600.50
  1,650.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1700 1,542.30 17.0 MM 35 MM 105 MM 20 MM
  L6478_17.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_17.0MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1700
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,542.30
  1,590.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1750 1,619.90 17.5 MM 35 MM 105 MM 20 MM
  L6478_17.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_17.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1750
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,619.90
  1,670.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1800 1,571.40 18.0 MM 35 MM 105 MM 20 MM
  L6478_18.0MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_18.0MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1800
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,571.40
  1,620.00
  3.0%
  PCS

  NA6478_1850 1,930.30 18.5 MM 40 MM 110 MM 20 MM
  L6478_18.5MM 2F วิคตอรีมิลล์  (lowStock)
 • L6478_18.5MM 2F วิคตอรีมิลล์
 • NA6478_1850
 • NACHI/นาชิ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,930.30
  1,990.00
  3.0%
  PCS

    จาก  39