ดอกสว่านสีทองแบบยาว สำหรับเจาะรูลึก

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
  • เครื่องมือตัดเจาะ(69)
    • ดอกสว่าน (69)
      • ดอกสว่านไฮสปีด ก้านตรง (69)
        • ดอกสว่านสีทองแบบยาว สำหรับเจาะรูลึก (69)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Flute Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
  จาก  69 
Item Price เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- ความยาวฟัน (l)- ความยาวรวม (L)-
NA6550P100X0100 659.60 1.0 MM 40 MM 100 MM
L6550P_100X1.0MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P100X0110 679.00 1.1 MM 40 MM 100 MM
L6550P_100X1.1MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P100X0120 679.00 1.2 MM 40 MM 100 MM
L6550P_100X1.2MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P100X0130 679.00 1.3 MM 40 MM 100 MM
L6550P_100X1.3MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P100X0140 679.00 1.4 MM 40 MM 100 MM
L6550P_100X1.4MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P100X0150 679.00 1.5 MM 40 MM 100 MM
L6550P_100X1.5MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P100X0160 572.30 1.6 MM 40 MM 100 MM
L6550P_100X1.6MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P100X0170 572.30 1.7 MM 40 MM 100 MM
L6550P_100X1.7MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P100X0180 572.30 1.8 MM 40 MM 100 MM
L6550P_100X1.8MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (outOfStock)
NA6550P100X0190 572.30 1.9 MM 40 MM 100 MM
L6550P_100X1.9MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P100X0200 572.30 2.0 MM 40 MM 100 MM
L6550P_100X2.0MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P100X0220 523.80 2.2 MM 40 MM 100 MM
L6550P_100X2.2MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P100X0230 523.80 2.3 MM 40 MM 100 MM
L6550P_100X2.3MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (inStock)
NA6550P100X0240 523.80 2.4 MM 40.0 MM 100.0 MM
L6550P_100X2.4 MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (inStock)
NA6550P100X0250 523.80 2.5 MM 50 MM 100 MM
L6550P_100X2.5MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P100X0260 475.30 2.6 MM 50 MM 100 MM
L6550P_100X2.6MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P100X0290 475.30 2.9 มม./MM 50 MM 100 มม./MM
L6550P_100X2.9MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P100X0300 475.30
L6550P_100X3.0MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P150X0200 843.90 2.0 MM 60 MM 150 MM
L6550P_150X2.0MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P150X0220 853.60 2.2 MM 60 MM 150 MM
L6550P_150X2.2MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (outOfStock)
NA6550P150X0250 853.60 2.5 MM 60 MM 150 MM
L6550P_150X2.5MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P150X0280 843.90 2.8 MM 75 MM 150 MM
L6550P_150X2.8MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (inStock)
NA6550P150X0290 843.90 2.9 MM 75 MM 150 MM
L6550P_150X2.9MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P150X0300 843.90 3.0 MM 75 M 150 MM
L6550P_150X3.0MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P150X0310 1,115.50 3.1 MM 75 MM 150 MM
L6550P_150X3.1MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (outOfStock)
NA6550P150X0330 1,115.50 3.3 MM 75 MM 150 MM
L6550P_150X3.3MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P150X0350 1,115.50 3.5 MM 75 MM 150 MM
L6550P_150X3.5MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P150X0400 1,183.40 4.0 MM 75 MM 150 MM
L6550P_150X4.0MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P150X0410 1,231.90 4.1 MM 75 MM 150 MM
L6550P_150X4.1MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P150X0420 1,231.90 4.2 MM 75 MM 150 MM
L6550P_150X4.2MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P150X0480 1,290.10 4.8 มม./MM 75 MM 150 มม./MM
L6550P_150X4.8MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P150X0490 1,290.10 4.9 MM 75 MM 150 MM
L6550P_150X4.9MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P150X0500 1,290.10 5.0 MM 75 MM 150 MM
L6550P_150X5.0MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (outOfStock)
NA6550P150X0510 1,367.70 5.1 MM 75.0 MM 150.0 MM
L6550P_150X5.1MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P150X0550 1,367.70 5.5 MM 75 MM 150 MM
L6550P_150X5.5MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
NA6550P150X0600 1,425.90 6.0 MM 75 MM 150 MM
L6550P_150X6.0MM ดอกสว่านสีทอง แบบยาว  (lowStock)
  จาก  69