เหล็กเจียคาร์ไบด์

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
  • เครื่องมือตัดเจาะ(443)
    • เหล็กเจียคาร์ไบด์ (443)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Overall Length
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
Diameter
เพิ่มการแสดง... ลดการแสดง...
ชนิด/ประเภท
  จาก  443 
Item Price ชนิด/ประเภท วัสดุที่ผลิต วัสดุที่เจาะได้ เส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาวคมกัด ความยาวรวม เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน-
I181-60040 407.40
60040 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-41M  (outOfStock)
I181-60041 407.40
60041 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-42M  (lowStock)
I181-60042 407.40
60042 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-43M  (lowStock)
I181-60045 1,105.80 A คาร์ไบด์ CARBIDE งานโมลด์ 4.7 mm 12.7 mm 38 mm 3 mm
60045 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-53M  (outOfStock)
I181-60046 746.90 - คาร์ไบด์ CARBIDE งานโมลด์ 4.7 mm 16 mm 0 mm 6 mm
60046 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-14M  (lowStock)
I181-60047 679.00
60047 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-51M  (lowStock)
I181-60048 688.70
60048 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-1M  (outOfStock)
I181-60049 911.80
60049 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-2M  (lowStock)
I181-60058 970.00
60058 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-3M  (outOfStock)
I181-60060 1,474.40
60060 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-5M  (lowStock)
I181-60061 1,891.50
60061 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-6M  (outOfStock)
I181-60064 4,006.10
60064 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-9M  (outOfStock)
I181-60080 407.40
60080 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-41M  (lowStock)
I181-60081 407.40
60081 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-42M  (outOfStock)
I181-60082 407.40 A คาร์ไบด์ CARBIDE งานโมลด์ 3 mm 14 mm 38 mm 3 mm
60082 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-43M  (lowStock)
I181-60085 1,105.80
60085 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-53M  (lowStock)
I181-60086 746.90
60086 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-14M  (outOfStock)
I181-60087 679.00 C คาร์ไบด์ CARBIDE งานโมลด์ 6.3 mm 12.7 mm 50 mm 3 mm
60087 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-51M  (outOfStock)
I181-60088 688.70
60088 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-1M  (outOfStock)
I181-60089 911.80
60089 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-2M  (inStock)
I181-60090 970.00 C คาร์ไบด์ CARBIDE งานโมลด์ 9.5 mm 19 mm 63 mm 6 mm
60090 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-3M  (inStock)
I181-60092 1,474.40 C คาร์ไบด์ CARBIDE งานโมลด์ 12.5 mm 25 mm 68 mm 6 mm
60092 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-5M  (outOfStock)
I181-60093 1,891.50
60093 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-6M  (lowStock)
I181-60096 4,006.10 C คาร์ไบด์ CARBIDE งานโมลด์ 25.4 mm 25 mm 68 mm 6 mm
60096 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-9M  (outOfStock)
I181-60105 882.70 A คาร์ไบด์ CARBIDE งานโมลด์ 6 mm 19 mm 50 mm 6 mm
60105 เหล็กเจียร์ ALUMA CUT SA-1M  (outOfStock)
I181-60106 1,319.20
60106 เหล็กเจียร์ ALUMA CUT SA-3M  (outOfStock)
I181-60107 1,920.60
60107 เหล็กเจียร์ ALUMA CUT SA-5M  (outOfStock)
I181-60108 2,366.80 C คาร์ไบด์ CARBIDE งานโมลด์ 16 mm 25 mm 68 mm 6 mm
60108 เหล็กเจียร์ ALUMA CUT SA-6M  (outOfStock)
I181-60121 407.40
60121 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SB-41M  (outOfStock)
I181-60122 407.40
60122 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SB-42M  (outOfStock)
I181-60123 407.40
60123 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SB-43M  (outOfStock)
I181-60126 1,212.50 A คาร์ไบด์ CARBIDE งานโมลด์ 4.7 mm 12.7 mm 38 mm 3 mm
60126 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SB-53M  (outOfStock)
I181-60127 805.10 A คาร์ไบด์ CARBIDE งานโมลด์ 4.7 mm 16 mm 50 mm 6 mm
60127 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SB-14M  (outOfStock)
I181-60129 746.90
60129 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SB-51M  (lowStock)
I181-60130 756.60 C คาร์ไบด์ CARBIDE งานโมลด์ 6 mm 19 mm 50 mm 6 mm
60130 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SB-1M  (outOfStock)
I181-60131 999.10
60131 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SB-2M  (outOfStock)
  จาก  443