ประแจแหวนตี (มม.)

ค้นหาแบบละเอียด
Brand
Category
 • เครื่องมือช่าง(44)
  • เครื่องมือขันยึด (44)
   • ประแจ (44)
    • ประแจแหวนตี (มม.) (44)
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
  จาก  44 
Item Price น้ำหนัก (กก.) ขนาด ความยาว
F131-793100 6,945.20 9,777 G 100 mm 435 mm
793100 ประแจแหวนตี ขนาด 100 มม.  (lowStock)
 • 793100 ประแจแหวนตี ขนาด 100 มม.
 • F131-793100
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 6,945.20
  7,160.00
  3.0%
  PCS

  F131-793105 6,945.20 9,360 G 105 mm 435 mm
  793105 ประแจแหวนตี ขนาด 105 มม.  (lowStock)
 • 793105 ประแจแหวนตี ขนาด 105 มม.
 • F131-793105
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 6,945.20
  7,160.00
  3.0%
  PCS

  F131-793110 11,960.10 8,470 G 110 mm 450 mm
  793110 ประแจแหวนตี ขนาด 110 มม.  (lowStock)
 • 793110 ประแจแหวนตี ขนาด 110 มม.
 • F131-793110
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 11,960.10
  12,330.00
  3.0%
  PCS

  F131-793115 14,559.70 8,855 G 115 mm 450 mm
  793115 ประแจแหวนตี ขนาด 115 มม.  (lowStock)
 • 793115 ประแจแหวนตี ขนาด 115 มม.
 • F131-793115
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 14,559.70
  15,010.00
  3.0%
  PCS

  F131-793120 17,440.60 11,900 G 120 mm 480 mm
  793120 ประแจแหวนตี ขนาด 120 มม.  (lowStock)
 • 793120 ประแจแหวนตี ขนาด 120 มม.
 • F131-793120
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 17,440.60
  17,980.00
  3.0%
  PCS

  F131-793125 17,440.60 11,500 G 125 mm 480 mm
  793125 ประแจแหวนตี ขนาด 125 มม.  (lowStock)
 • 793125 ประแจแหวนตี ขนาด 125 มม.
 • F131-793125
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 17,440.60
  17,980.00
  3.0%
  PCS

  F131-793130 17,440.60 14,080 G 130 mm 510 mm
  793130 ประแจแหวนตี ขนาด 130 มม.  (lowStock)
 • 793130 ประแจแหวนตี ขนาด 130 มม.
 • F131-793130
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 17,440.60
  17,980.00
  3.0%
  PCS

  F131-79322 223.10 242 G 22 mm 163 mm
  79322 ประแจแหวนตี ขนาด 22 มม.  (inStock)
 • 79322 ประแจแหวนตี ขนาด 22 มม.
 • F131-79322
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 223.10
  230.00
  3.0%
  PCS

  F131-79323 223.10 242 G 23 mm 163 mm
  79323 ประแจแหวนตี ขนาด 23 มม.  (lowStock)
 • 79323 ประแจแหวนตี ขนาด 23 มม.
 • F131-79323
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 223.10
  230.00
  3.0%
  PCS

  F131-79324 223.10 242 G 24 mm 163 mm
  79324 ประแจแหวนตี ขนาด 24 มม.  (inStock)
 • 79324 ประแจแหวนตี ขนาด 24 มม.
 • F131-79324
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 223.10
  230.00
  3.0%
  PCS

  F131-79325 223.10 242 G 25 mm 163 mm
  79325 ประแจแหวนตี ขนาด 25 มม.  (lowStock)
 • 79325 ประแจแหวนตี ขนาด 25 มม.
 • F131-79325
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 223.10
  230.00
  3.0%
  PCS

  F131-79326 242.50 340 G 26 mm 180 mm
  79326 ประแจแหวนตี ขนาด 26 มม.  (inStock)
 • 79326 ประแจแหวนตี ขนาด 26 มม.
 • F131-79326
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 242.50
  250.00
  3.0%
  PCS

  F131-79327 242.50 340 G 27 mm 180 mm
  79327 ประแจแหวนตี ขนาด 27 มม.  (inStock)
  F131-79328 242.50 340 G 28 mm 180 mm
  79328 ประแจแหวนตี ขนาด 28 มม.  (inStock)
 • 79328 ประแจแหวนตี ขนาด 28 มม.
 • F131-79328
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 242.50
  250.00
  3.0%
  PCS

  F131-79329 291.00 416 G 29 mm 190 mm
  79329 ประแจแหวนตี ขนาด 29 มม.  (inStock)
 • 79329 ประแจแหวนตี ขนาด 29 มม.
 • F131-79329
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 291.00
  300.00
  3.0%
  PCS

  F131-79330 291.00 416 G 30 mm 190 mm
  79330 ประแจแหวนตี ขนาด 30 มม.  (inStock)
  F131-79332 291.00 416 G 32 mm 190 mm
  79332 ประแจแหวนตี ขนาด 32 มม.  (inStock)
  F131-79333 291.00 416 G 33 mm 190 mm
  79333 ประแจแหวนตี ขนาด 33 มม.  (inStock)
 • 79333 ประแจแหวนตี ขนาด 33 มม.
 • F131-79333
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 291.00
  300.00
  3.0%
  PCS

  F131-79334 349.20 518 G 34 mm 205 mm
  79334 ประแจแหวนตี ขนาด 34 มม.  (inStock)
 • 79334 ประแจแหวนตี ขนาด 34 มม.
 • F131-79334
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 349.20
  360.00
  3.0%
  PCS

  F131-79335 349.20 518 G 35 mm 205 mm
  79335 ประแจแหวนตี ขนาด 35 มม.  (lowStock)
 • 79335 ประแจแหวนตี ขนาด 35 มม.
 • F131-79335
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 349.20
  360.00
  3.0%
  PCS

  F131-79336 349.20 518 G 36 mm 205 mm
  79336 ประแจแหวนตี ขนาด 36 มม.  (inStock)
  F131-79338 349.20 518 G 38 mm 205 mm
  79338 ประแจแหวนตี ขนาด 38 มม.  (inStock)
  F131-79340 436.50 735 G 40 mm 230 mm
  79340 ประแจแหวนตี ขนาด 40 มม.  (inStock)
 • 79340 ประแจแหวนตี ขนาด 40 มม.
 • F131-79340
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 436.50
  450.00
  3.0%
  PCS

  F131-79341 436.50 735 G 41 mm 230 mm
  79341 ประแจแหวนตี ขนาด 41 มม.  (inStock)
  F131-79342 436.50 735 G 42 mm 230 mm
  79342 ประแจแหวนตี ขนาด 42 มม.  (inStock)
 • 79342 ประแจแหวนตี ขนาด 42 มม.
 • F131-79342
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 436.50
  450.00
  3.0%
  PCS

  F131-79343 436.50 735 G 43 mm 230 mm
  79343 ประแจแหวนตี ขนาด 43 มม.  (lowStock)
 • 79343 ประแจแหวนตี ขนาด 43 มม.
 • F131-79343
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 436.50
  450.00
  3.0%
  PCS

  F131-79344 533.50 930 G 44 mm 240 mm
  79344 ประแจแหวนตี ขนาด 44 มม.  (inStock)
 • 79344 ประแจแหวนตี ขนาด 44 มม.
 • F131-79344
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 533.50
  550.00
  3.0%
  PCS

  F131-79345 533.50 930 G 45 mm 240 mm
  79345 ประแจแหวนตี ขนาด 45 มม.  (lowStock)
 • 79345 ประแจแหวนตี ขนาด 45 มม.
 • F131-79345
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 533.50
  550.00
  3.0%
  PCS

  F131-79346 533.50 930 G 46 mm 240 mm
  79346 ประแจแหวนตี ขนาด 46 มม.  (inStock)
  F131-79347 533.50 930 G 47 mm 240 mm
  79347 ประแจแหวนตี ขนาด 47 มม.  (lowStock)
 • 79347 ประแจแหวนตี ขนาด 47 มม.
 • F131-79347
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 533.50
  550.00
  3.0%
  PCS

  F131-79348 805.10 1,162 G 48 mm 255 mm
  79348 ประแจแหวนตี ขนาด 48 มม.  (inStock)
 • 79348 ประแจแหวนตี ขนาด 48 มม.
 • F131-79348
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 805.10
  830.00
  3.0%
  PCS

  F131-79350 805.10 1,162 G 50 mm 255 mm
  79350 ประแจแหวนตี ขนาด 50 มม.  (inStock)
 • 79350 ประแจแหวนตี ขนาด 50 มม.
 • F131-79350
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 805.10
  830.00
  3.0%
  PCS

  F131-79352 805.10 1,162 G 52 mm 255 mm
  79352 ประแจแหวนตี ขนาด 52 มม.  (lowStock)
 • 79352 ประแจแหวนตี ขนาด 52 มม.
 • F131-79352
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าเหลือน้อย
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 805.10
  830.00
  3.0%
  PCS

  F131-79355 989.40 1,362 G 55 mm 270 mm
  79355 ประแจแหวนตี ขนาด 55 มม.  (inStock)
 • 79355 ประแจแหวนตี ขนาด 55 มม.
 • F131-79355
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 989.40
  1,020.00
  3.0%
  PCS

  F131-79360 1,231.90 1,681 G 60 mm 280 mm
  79360 ประแจแหวนตี ขนาด 60 มม.  (inStock)
 • 79360 ประแจแหวนตี ขนาด 60 มม.
 • F131-79360
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,231.90
  1,270.00
  3.0%
  PCS

  F131-79365 1,231.90 2,050 G 65 mm 280 mm
  79365 ประแจแหวนตี ขนาด 65 มม.  (inStock)
 • 79365 ประแจแหวนตี ขนาด 65 มม.
 • F131-79365
 • FORCE/ฟอร์ซ
 • สินค้าพร้อมส่ง
 • สั่งครั้งละ  1 PCS
 • 1,231.90
  1,270.00
  3.0%
  PCS

    จาก  44